ม่านหน้าต่าง รุ่นพีโอร่า ขนาด 140 x 165 ซม. - สีเทา