ม่านประตู รุ่นพีโอร่า ขนาด 140 x 250 ซม. - สีเขียว