ม่านหน้าต่าง รุ่นเชอเรีย ขนาด 140 x 165 ซม. - สีฟ้า