กระจกแต่งตัวมีล้อ รุ่นลิริน สูง 167 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ