ไม้ใบจัดผสมในกระถางไม้ทรงสูง รุ่น มิกซ์เฟิร์น - สีเขียว