กระบอกไฟฉาย LED รุ่น พานาโซนิค (ถ่าน D) - สีเหลือง