ชั้นวางของ 3 ชั้น+ล้อ รุ่นเอลวิด้า - ลายไม้ธรรมชาติ