กรอบรูป รุ่นมาร์เจอรี่ ขนาด 4 x 6 นิ้ว - สีเงินพิวเตอร์