กรอบรูป รุ่นมาร์เจอรี่ ขนาด 5 x 7 นิ้ว - สีเงินพิวเตอร์