พรมปูพื้น รุ่น ลิเนะโต ขนาด 120 x 180 ซม. - สีไอโวรี่