กล่องใส่เครื่องประดับ 3 ชั้น รุ่นวาเทีย - สีขาว/เทา