ชุดผ้าปู รุ่นฮาโกะ ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) - สีเทา