ต้นธรรมรักษาในกระถาง รุ่นเฮน่า สูง 140 ซม. - สีเขียว