ต้นยางอินเดียในกระถาง รุ่นรูบิก้า สูง 130 ซม. - สีเขียว