ต้นปาล์มพัดในกระถาง รุ่นแฟนนิเซีย สูง 120 ซม. - สีเขียว