โครงตู้เสื้อผ้า รุ่นอีซี่เชลฟ์พลัส ขนาด 120 x 40 ซม. - สีขาว