กระถาง พร้อมขาตั้ง รุ่นโดทิโอ้ ขนาด 24.5 x 24.5 x 34 ซม.- สีขาว/ธรรมชาติ