กระถาง+ขาตั้ง โดทิโอ้ ขนาด 30.5 x 30.5 x 46 ซม. - สีขาว/สีธรรมชาติ