ชุดผ้าปู (3 ชิ้น/ชุด) รุ่นอิซนิค ขนาด 6 ฟุต - คละสี