ปลอกหมอนข้าง รุ่นอิซมีร์ ขนาด 14 x 44 นิ้ว - สีเทา / สีเหลือง