เชิงเทียนดอกบัวเซรามิก รุ่นแคลร์ ขนาด 5 นิ้ว - สีทอง