กล่องล้อเลื่อน รุ่นเลย์ลา ความจุ 75 ลิตร - สีใสโปร่ง/ขาว