กล่องล้อเลื่อน รุ่นลีอาห์ ความจุ 160 ลิตร - สีใสโปร่ง/ขาว