ไม้ประดิษฐ์ติดผนัง รุ่นมาร์เทีย ขนาด 50 X 50 ซม. - สีเขียว