ไม้ประดิษฐ์ติดผนัง รุ่นเวอร์ตินี่ ขนาด 100 x 100 ซม. - สีเขียว