หม้อด้าม+ฝาแก้ว รุ่นเอฟวีเดย์คุ๊กกิ้ง ขนาด 18 ซม. - สีดำ