ชุดผ้าปู (3ชิ้น / ชุด) รุ่นฟลอรินน่า ขนาด 6 ฟุต - คละสี