นาฬิกาติดผนัง รุ่นอีริคสัน ขนาด 45.5 x 5.2 ซม. - สีขาว