รูปปั้นเทพีเสรีภาพ รุ่นโฟลท์ ขนาด 12.5 x 44.5 ซม. - สีเงิน