เบาะนั่งทรงหยดน้ำ รุ่นราวเดอร์ ขนาด 60 x 60 x 110 ซม. - สีฟ้าเข้ม