กล่องรองเท้าฝาสไลด์ รุ่นเลนเน่ (3 ชิ้น/ชุด) - สีเทา