กล่องถนอมอาหาร (12 ชิ้น / ชุด) รุ่นเกล็นโน - สีขาว / ใสโปร่ง