ชุดผ้าปู รุ่นโอฮาน่า ขนาด 6 ฟุต (3ชิ้น / ชุด) - สีขาว / สีเขียว