ปลอกผ้านวม รุ่นโอฮาน่า ขนาด 6 ฟุต - สีขาว / สีเชียว