ภาพพิมพ์ รุ่นนิวยอร์คเกอร์ ขนาด 70 x 70 ซม. - คละสี