พรมทอมือ รุ่นอาร์โซ่ ขนาด 120 x 180 ซม. - สีดำ / ขาว