ม่านหน้าต่าง รุ่นซิสซี่ ขนาด 135 x 165 ซม. - สีเทา