แผ่นรองจาน รุ่นพีเชสตี้ ขนาด 45 x 30 ซม. - สีเทา / สีขาว