ชุดต้นไม้ในกระถาง 8 ชิ้น / ชุด รุ่นเพอริน่า - คละสี