ที่แขวนอเนกประสงค์ พร้อมชั้นรองเท้า รุ่นโมชิ - สีธรรมชาติ