ถังขยะฝาเหยียบ รุ่นบิโก้ ขนาด 80 ลิตร - สีเทาเข้ม / สีเหลือง