ต้นหมากเหลืองในกระถาง รุ่นอเรสคา สูง 210 ซม. - สีเขียว