กล่องอาหารกลม รุ่นดับเบิ้ลล็อค9132s ขนาด 700 มล. - สีน้ำเงิน