กล่องอาหารกลม รุ่นดับเบิ้ลล็อค9133s ขนาด 1350 มล. - สีน้ำเงิน