กล่องอาหาร รุ่นดับเบิ้ลล็อค9123s ขนาด 1450 มล. - สีน้ำเงิน