กล่องอาหาร รุ่นดับเบิ้ลล็อค 9215 ขนาด 2400 มล. - สีน้ำเงิน