กล่องอาหารแก้ว รุ่นดับเบิ้ลล็อค 1937A ขนาด 450 มล. - สีขาว