ที่แขวนอเนกประสงค์ รุ่นฮัสซัน ขนาด 175 ซม. - สีขาว