ชุดครัว รุ่นลักซ์คิท ขนาด 1.6 เมตร - สีหินทราย/วินเทจ โอ็ค