โต๊ะกลาง รุ่นเดลลี่ ขนาด 100 ซม. - แก้วใส / เอแอลยู